Start Nyhetsarkiv Bibliotek Galleri Medlemmar Anslagstavla Kontakt

Grovsopor bland hushållssoporna - skärpning!

av Håkan Österholm 20 feb 2017, 09:17

I höstas beslutade styrelsen att ta bort grovsoprummet eftersom det efter upprepade påminnelser fortsatte att kastas "fel" saker i grovsoporna vilket orsakade onödigt höga kostnader för tömning och sophantering.

Nu har vi bara ett soprum och det är endast avsett för hushållssopor! Här kastas nu allehanda "grovsopor" som wellpapp, frigolitblock och annat emballage samt kassar fulla med tomflaskor och annat som skall kastas i återvinningsstation - INTE bland våra hushållssopor! Om vi inte hjälps åt att ändra beteende kommer detta återigen resultera i ökade kostnader och otrivsel kring vår sophantering.

Närmaste återvinningsstation för papp, tidningar, glas, plast- och plåtförpackningar finns vid porten till Katarina kyrka, bara 100m från vårt hus. 

/Styrelsen