Start Nyhetsarkiv Bibliotek Galleri Medlemmar Anslagstavla Kontakt

02 - Fastighetsskötsel

Teknisk fastighetsförvaltning och regelbunden tillsyn

Delagott AB

Södermalmsallén 36, 10 tr

118 28 Stockholm

Tel: 08-584 807 20

e-post: info@boaxservice.se

Felanmälan

Vardagar kl 07-16 via kontaktuppgift ovan.

Utanför ordinarie arbetstid kontaktas Securitas jourmontör tel. 08-657 77 22

 

Ekonomisk förvaltning: Fastighetsägarna Stockholm AB

Alströmergatan 14

Box 12871

112 98 Stockholm

Telefon (växel): 08-617 75 00

Fax: 08-652 61 89

e-post: forvaltning@fastighetsagarna.se

Kontaktpersoner:

Susanne Löfman (ekonomi)

Telefon: 08 - 617 76 81

e-post: susanne.lofman@ fastighetsagarna.se

Anneli Neumann (hyror, avgifter och pantsättning)

Telefontid: måndag-fredag kl 09.00-11.30

Telefon: 08-617 75 00

e-post: hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se 

 

 

Trappstädning

Skura AB

Trapphus, korridorer och tvättstuga städas en gång per vecka (varannan vecka under sommarens semesterperiod)

 

Takskottning

Norrmalms Plåtslageri sköter snöskottning och isröjning av taken.