Start Nyhetsarkiv Bibliotek Galleri Medlemmar Anslagstavla Kontakt

05 - Trivselregler

Trivsel- och förhållningsregler:
Att bo i flerfamiljshus innebär att ha sina grannar nära inpå. För att alla ska trivas är
det viktigt att visa hänsyn och inte störa sin omgivning alltför mycket. Alla boende är
skyldiga att visa respekt gentemot sina grannar och det är en självklarhet för att alla i huset och i bostadsområdet ska trivas. Sunt förnuft och hänsyn till varandra är en
grundpelare, men då vi alla är olika finns det ett antal regler som samtliga medlemmar
och dess eventuella gäster ska förhålla sig till
.
Att visa hänsyn för varandra är extra viktigt mellan kl. 22.00–07.00.

Att tänka på för dig och dina grannars skull:
Alla blir lite gladare och mår lite bättre av sin skönhetssömn. Medan vi alla är olika
och har olika tider så är det bestämt att det ska råda kvällsro efter 22.00.
Ha ljudet på en lagom nivå när du spelar musik, lyssnar på radio eller ser på TV.
Mellan 22.00 och 07.00 är det extra viktigt att hålla ljudnivån nere. Tänk även på att
inte borra efter 20.00. Undvik att duscha och tvätta i din lägenhet mellan 23.00 och
06.00.
Renoveringsarbeten och annat som för oväsen som kan tänkas vara störande för de
som bor runt omkring bör planeras så att de stör så lite som möjligt.
Se föreningens
hemsida under fliken "Bygga om eller renovera lägenheter" för mer information om
renoveringsarbeten.
Alla vill såklart ha fest ibland, men prata gärna med dina grannar innan/sätt upp anslag
om detta i trapphuset. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.
Grillning får endast ske på angiven plats. Tänk även på hur du grillar. Det är inte
tillåtet att använda tändvätska. Det är inte tillåtet att grilla på balkonger. Engångsgrillar får ej användas.
Tänk på att din granne kan få in rök i sin lägenhet om du röker på balkongen. På
innergården råder det rökningsförbud. Rökning hänvisas till ute på gatan (ej i direkt
anslutning till portarna eller utanför restaurangerna).
Tvättstugan är ett viktigt gemensamhetsutrymme i fastigheten. Tvättstugan har du och
dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för! Det betyder att du själv städar upp
i tvättstugan efter att du använt den. Du ska alltså lämna tvättstugan ren och fräsch, så
som du själv vill möta den. Följ anvisningarna för tvättmaskinerna noga. Om någon
maskin eller torkskåp går sönder, kontakta omedelbart styrelsen så att vi kan rätta till
det. Tvättstugan är även ett utrymme som för mycket oväsen, respektera därför
tvättstugans tillgänglighetstid som är mellan 07.00 och 22.00.
Det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som
medlem ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.
Undvik problem i soprum genom att alltid knyta ihop soppåsen innan du slänger den.
För allas trivsel får ingen ställa soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare
stund. Skrymmande grovsopor, såsom möbler, lämnar du själv till kommunens
återvinningscentral. Större kartonger och travar med tidningar får inte kasseras i
soprummet, utan detta lämnar du vid närmaste pappersåtervinning.
Det åligger varje medlem att vara aktsam med eventuellt spill på väg till soprummet.
Du skall ha en hemförsäkring för din lägenhet med bostadsrättstillägg, som gäller under hela tiden du bor i föreningen.

Ditt husdjur:
Har du husdjur som vistas utanför lägenheten finns det några saker du behöver tänka
på för trivsel och säkerhet. Inga husdjur får vara lösa i trapphusen och hundar ska vara
kopplade utomhus. Du ansvarar även för att de inte förorenar i eller runt fastigheterna,
använd alltid avföringspåse. Av hygienskäl är det inte tillåtet att mata fåglar från
balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss
och råttor.

Gemensamma ytor:
Gården är en träffpunkt för alla i föreningen och ofta även en lekplats för barn.
Självklart ska alla se till att vara rädda om planteringar och annan gemensam
utrustning, och använda papperskorgarna som finns på gården. Efter 22.00 söndag-torsdag skall det vara tyst på gården och efter 23.00 fredag-lördag, likaså innan 08.00.
Området ska hållas rent för allas gemensamma trivsel.
Rökning är förbjudet i föreningens samtliga gemensamma utrymmen så som trapphus,
tvättstuga, soprum, barnvagnsförråd, vind, källare, verkstad, föreningslokal och
innergård. Visa även i övrigt hänsyn till dina grannar om du till exempel väljer att röka
på din balkong.
Den som röker på sin balkong får absolut inte kasta ut fimpar eller aska rakt ut så att
detta kan blåsa in till grannen under eller bredvid. Detta både ur trivselsynpunkt och
av säkerhetsskäl; en glödande fimp på grannens matta kan orsaka brand.
Föreningslokalen är att rekommendera vid fest eller större tillställningar, för att
minska risken att störa sina grannar ytterligare. Lokalen går att boka genom tvättstugeappen och kostar 500 kronor att hyra per tillfälle.
Lokalen går att hyra söndag-torsdag 07.00-22.00 och fredag-lördag 07.00-01.00.
Föreningslokalens trivsel- och städregler finns anslaget nere i lokalen, på föreningens
hemsida och i kort version i boknings-appen.

Balkong, altan och fönster:
Håll din balkong fri från snö och is. Om du måste skotta din balkong är du ansvarig
för att den fallande snön inte skadar någon eller något på gården/gatan. Lämna inte
fönster och dörrar öppna så att vatten- och frysskador kan uppstå. Undvik förvaring av
brännbart material på din balkong.
Skaka inte mattor och sängkläder från balkongen så att det ramlar ned skräp och
damm till grannen under.

Övrigt:
Vid problem med störande grannar ska den första åtgärden alltid vara att ta upp saken
grannar emellan. Många gånger kan saker lösas redan här. Men om det inte hjälper
och störningen fortsätter ska kontakt tas med föreningens styrelse.
Vid fortsatta problem kan anmälan göras till förvaltningskontoret. När föreningen fått
underlag kan anmodan om rättelse skickas ut och eventuella andra åtgärder vidtas i
samarbete med jurister.
Medlemmens rätt att disponera sin lägenhet för uthyrning i andra hand begränsas av
att styrelsen ska godkänna uthyrningen. Anmälan ska ske i god tid före uthyrningen,
skriftligen på särskild blankett. Medlemmens ansvar för att avgiften till föreningen

betalas, att lägenheten behålls i samma skick samt att hyresgästen beter sig i enlighet
med de regler och bestämmelser som finns i föreningen kvarstår även då denne inte
fysiskt bor i sin lägenhet. Om lägenheten hyrs ut utan styrelsens godkännande eller i
strid med villkoren för andrahandsuthyrning är detta en otillåten uthyrning enligt
föreningens stadgar som kan lämnas till jurister för behandling och så småningom leda
till ett förverkande av bostadsrätten. Detta kan också ske om innehavaren inte tar sitt
ansvar enligt ovan punkter.