Start Nyhetsarkiv Bibliotek Galleri Medlemmar Anslagstavla Kontakt

19 - Historik om huset

BÅTSMANNEN STÖRRE 4

(texten är skriven av Gustav Bergström för ett prospekt där Historiska Hem förmedlade en lägenhet i vårt hus)

 

På tomten i kvarteret Båtsmannen Större byggdes redan i slutet av 1700-talet några mindre byggnader som revs i början av 1910-talet och ersattes av dagens fastighet som uppfördes under åren 1913-1914 av byggmästarna lvar Engström och K Wikstrand efter ritningar av Ivar Engström. Byggherrar var G A Thelenius, G Boethius och H Blom.

 

Engström föddes 1881 i Stockholm och började sin arkitektutbildning vid Byggnadsyrkesskolan, "Bysan" på Tekniska skolan, nuvarande Konstfack. Han fortsatte sedan studierna vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Kungliga Konstakademien.

Efter avslutade studier arbetade han bland annat hos Carl Westman och Wilhelm Klernming och startade 1911 egen verksamhet. Engström har ritat en hel del hus i Stockholm och ett av de mest intressanta är en villa på Uggleviksgatan på Östermalm uppförd 1912 med fasad i vitt tegel med en vacker balustrad som omgärdar takterrassen högst upp. Strax intill ligger den pampiga villan Friggagatan 4 med ett av Stockholms pampigaste fönsterpartier. Ett exempel på en lite enklare byggnad hittar vi på Sveavägen 131 i Vasastaden. Totalt ritade Engström ett 100-tal hus i Stockholm.

Båtsmannen Större 4 är ett bostadshus i sex våningar med kommersiella lokaler på bottenvåningen. I källaren inreddes lagerlokaler men på ritningarna från 1913 finns också ett pannrum Det är möjligt att man först planerade för centralvärme eller att pannan användes för att bereda varmvatten eller bara värma vissa rum. I centralvärmens barndom kombinerades nämligen ofta kakelugnar med centralvärme.

Byggnaden försågs med tre trapphus, ett mot respektive gata samt ytterligare en port mot Folkungagatan som betjänade den lilla gårdsflygeln. Mot Södermannagatan minskades höjden från sex till fem våningar och del översta våningsplanet utformades dessutom som en inredd vindsvåning for att ta ned höjden. Lägenhetsstorlekarna varierade, från små enkelrum och dubbletter utan kokvrå, till en- och tvårummare med kök och större lägenheter om fyra till fem rum och kök med serveringsrum och dusch. De större lägenheterna fick en klassisk borgerlig disposition med herrum, sal och sängkammare och hörnlägenheterna försågs även med en salong. Köken bör ha utrustats med vedspis och kanske även en mindre gasspis som komplement. Kallskafferi, diskbänk med vatten och avlopp somt något skåp och öppna hyllor utgjorde köksinredningen. Naturligtvis fanns också garderober och ett wc i anslutning till tambur eller entrérum. Samtliga rum värmdes upp med kakelugnar.

 

ARKITEKTUR

 

De nationalromantiska strömningarna utvecklades i början av 1900-talet och kom så småningom att tränga ut jugendstilen som dominerat det nya seklets första decennium. En tidig nationalromantisk byggnad var Läkaresällskapets hus vid Klara Östra Kyrkogata 10. Det ritades av Sigurd Westman och stod klart 1906. Här finner vi mycket av det som kom att bli så populärt under följande år, till exempel tegelfasader med småspröjsade fönster. Alla byggnader fick dock inte tegelfasad, utan putsade eller slammode fasader var också vanligt. En sockel- eller bottenvåning klädd med natursten var vanligt, likaså frontespiser och kantiga burspråk.

 

Båtsmannen Större 4 är en klassisk nationalromantiskt färgad byggnad med tegelfasad och vilar på en sockel i natursten. Huvudporten mot Folkungagatan och porten vid Södermannagatan har en tidstypisk omfattning i tegel och natursten och en träport med dekorativ spröjsning. Porten till gårdstrapphuset, belägen vid Folkungagatan fick en enklare omfattning men i gengäld en elegant dörr med spröjsat överljus. I hörnet är bottenvåningen slammad vilket troligtvis inte är det ursprungliga utförandet.

 

Fasaderna har burspråk, en rad mot respektive gata. Dessa är putsade och avslutas upptill av en balkong med smidesräcke och ovan tokfoten dessutom en prydnadsgavel ovanför respektive balkong. Mot Folkungagatan finns dessutom en större gavel med ett spröjsat fönster. Taklisten utgörs av mönstermurat tegel och fönstren är korspostfönster med småspröjsad överdel, ett utförande som var vanligt under jugenderan, men även en bit in på 1910-talet.

 

OMBYGGNADER

 

Som de flesta äldre hus har också denna byggnad förändrats under årens lopp. 1922 underbyggdes gården och 1933 delades några större lägenheter på två respektive fem trappor upp i mindre vilket resulterade i två dubbletter med kokvrå samt två tvårummare med kök. I mitten av ·1950-talet inreddes en läkarmottagning på två trappor mot Folkungagatan och 1957 var det dags för centralvärme. Därefter har vinden inretts och balkonger monterats på gårdsfasaden. De kommersiella lokalerna i bottenvåningen är de som förändrats mest, i övrigt är det mesta sig likt i detta vackra hus.

 

KVALITEER

 

Båtsmannen Större 4 är en vacker tegelfastighet från 1910-talet som i mångt och mycket är välbevarad och ger en god bild av nationalromantikens byggnader. Fasaden är till stora delar ursprunglig och skulle bara fönstrens plåtinklädnad avlägsnas och de ursprungliga bågarna renoveras, skulle detta bli ett av de finaste husen från denna era på Södermalm.

Även interiören håller hög klass med ett vackert trapphus och eleganta kakelugnar med växtdekor. Naturligtvis finns också tidens eleganta snickerier bevarade med profilerade lister och fyllningsdörrar

 

 

ETT URVAL AV BOENDE I HUSET 1919

 

Andersson E, handlare

Boman A, kronolots

Dawen E, handelsbiträde

Gullbrandsson K, musiker

Hessel E, köpman

Karlsson J F, tullvaktmästare

Landen N, skräddarmästare

Nilson K J, 1:e postexpeditör

Quick S E, skådespelare

 

   

Båtsmannen Större 4 omfattar Södermannagatan 8 och Folkungagatan 82, 84. Byggnadsår 1913-14, arkitekt I Engström.

Nedan är en ursprungsritning från 1913 som visar våning 2.