Start Nyhetsarkiv Bibliotek Galleri Medlemmar Anslagstavla Kontakt

16 - Underhållsplan

BRF Båtsmannens Större 4 har under 2018 låtit Fastighetsägarna upprätta en underhållsplan med 50 års perspektiv för den del av huset som vår förening äger. Underhållsplanen skall ses som riktlinjer för styrelsens arbete med den långsiktiga ekonomiska planen för föreningen. Årtalen som anges för åtgärder är rekommendationer och kostnaderna är uppskattningar enligt branschens schablontal.  

Ur sammanfattningen i underhållsplanen:

"Vid fastigheten har det sen innan funnits en byggnad uppförd enligt Stadsbyggnadskontoret 1781, nuvarande byggnad uppfördes 1913–1914. Vid strax över hundra års ålder får skicket anses vara mycket gott. Huset är ur stadssynpunkt, mycket karaktäristisk och ska underhållas och bevaras med finess och försiktighet."

Underhållsplanen kan laddas ned via denna länk